O firmě

Dlouholeté zkušenosti

Firma TOMA vznikla v r.1991 a je sdružením fyzických osob, podnikajících na základě živnostenských listů. Dlouholetá působnost v oboru nám přináší bohaté zkušenosti. Domníváme se, že současně vysoká kvalita a rychlost naší práce, jsou právě ty vlastnosti, kterých si naši zákazníci cení. My si na oplátku zase vážíme všech zákazníků, považujeme se za solidní a poctivý tým.

Strojní vybavení

Našemu strojnímu vybavení, v hodnotě několika milionů korun, je věnována důsledná každodenní péče. Od ranního testování výstupu, pravidelný servis, až po večerní mytí.

  • Digitální minilab Noritsu QSS-3000
  • Digitální skener S-1200
  • Negativní vyvolávací automat Fuji FP-230
  • Digitální velkoformátová tiskárna Canon iPF8300, 12 barev, šíře 44"
  • a mnoho dalších podpůrných zařízení

Chemie, čistota

Používáme zásadně značkovou chemii, přesně dodržujeme mísící poměry a její regeneraci. V chemický lázních je vždy použita osmózou upravená voda.

Ekologie

Všechny chemické odpady, vznikající při výrobě fotografií, necháváme beze zbytku likvidovat odbornou firmou. V prodejně taktéž shromažďujeme použité baterie a články, prázdné cívky a plastové obaly od filmů, které necháváme likvidovat či recyklovat.